Kinesiske myndigheter har publisert en oppdatert liste over godkjente sjømatprodusenter. Dette gjelder produksjon til humant konsum.

Mattilsynet informerer om at enkelte endringer ikke ser ut til å ha blitt tatt hensyn til av kinesiske myndigheter, og at dette vil bli tatt opp. Det er også oppdaget enkelte skrivefeil og feil i virksomhetsnummer.

Det er viktig å være klar over at det kun er virksomheter som står på denne listen som kan produsere sjømat for eksport til Kina.

Tre virksomheter er fortsatt utestengt, det jobbes videre med å få disse godkjent.

Se Mattilsynet for oppdatert status eksport fisk og fiskevarer til Kina per februar 2019.

Dersom du oppdager feil eller mangler ved listen, vennligst ta kontakt med vår fiskeriutsending i Kina Victoria Brathen (vb@seafood.no) eller Josefine Voraa (jv@seafood.no).