Listen over levende arter godkjent for eksport til Kina er oppdatert og vi har gleden av å meddele at Norge har fått inn en ny art på listen. 

På den nye listen er Norge godkjent for fire arter hvorav nye art siden forrige liste er sjøkreps (Nephrops). 

Liste over levende arter godkjent fra Norge for handel med Kina er publisert her. 

For myndighetskrav til Kina ellers, se her.