Kina og Norge signerte 23. mai en protokoll som legger til rette for at det igjen skal kunne eksportere norsk laks til Kina.

Sentral i lakseprotokollen mellom Kina og Norge er krav til fiskehelse. I følge protokollen kan det ikke eksporteres laks fra anlegg hvor det er påvist eller mistanke om ILA, SAV, PD eller Gyrodactylus. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå.

De tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag har ifølge kinesiske myndigheter vært utestengt fra å eksportere hel sløyd laks med gjeller til Kina siden 2015.

Situasjonen for disse tre fylkene er usikker. Det har nylig forekommet situasjoner hvor produsenter fra de tre fylkene har vært utestengt fra å eksportere til Kina.

Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet jobber aktivt for å oppklare usikkerheten, og har fortløpende kontakt med kinesiske myndigheter.

Mattilsynet har for øvrig besvart alle kinesiske henvendelser og avventer nå en normalisert markedsadgang til Kina, noe som inkluderer en oppdatering av listen over norske produsenter som er godkjent for eksport av sjømat til Kina.