Kinesiske myndigheter har varslet innføring av nytt regelverk for eksport av matvarer til Kina. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022. Det kan se ut som om enkelte merke- og forpakningskrav for fersk laks til Shanghai og Guangzhou trer i kraft høsten 2021.

Kinesiske myndigheter har publisert to nye regelverk for matprodusenter av alle typer matvarer (bortsett fra tilsetningsstoffer). Regelverket omfatter også norske matprodusenter som produserer for Kina og eksportørene som eksporterer dit. Det nye regelverket trer i kraft 1. januar 2022.

  • Les mer om det nye regelverket hos Mattilsynet. Se ogå Mattilsynet for oppsummering av de viktigste endringene, uoffisiell oversettelse og foreløpige veiledning til regelverket. 

Enkelte nye krav for trer i kraft for fersk laks til Shanghai og Guangzhou

Ifølge Mattilsynet, skal Guangzhou flyplass innføre tilsvarende krav for fersk laks som allerede er innført i Shanghai. Det er oppgitt at kravene for Guangzhou trer i kraft 15. oktober 2021. 

Ifølge informasjon Mattilsynet har mottatt, gjelder følgende for fersk laks til Shanghai og Guangzhou: 

  • Fersk laks skal være pakket i en indre og ytre forpakning. 
  • Indre forpakning skal også merkes med etikett på engelsk og kinesisk. 
  • Varer som ikke oppfyller kravene om forpakning og merking vil bli returnert eller destruert. 
  • Importører er blitt bedt om å informere utenlandske aktører om siste oppdatering rundt kravene. 
  • Originalt helsesertifikat skal overbringes myndighetene innen 3 dager etter at eksportpartiet er avlevert. Dersom originalt helsesertifikat mangler må eksportør forklare situasjonen i et brev og garantere for når originalt sertifikat overbringes. 
  • Begrunnelse for indre- og ytre forpakning henvises blant annet til dekret 249 (som er satt for implementasjon fra 1. januar 2022). 

Mattilsynet opplyser at de per nå ikke er kjent med at det foreligger skriftlig offentlig informasjon om de nye kravene for fersk laks. Inntil videre er det usikkerhet rundt hva kravene innebærer, og det anbefales tett kontakt med importør/kunde i Kina fremover. 

  • Les mer eksport av fisk og sjømat til Kina hos Mattilsynet