Egyptiske tollmyndigheter melder om implementering av et nytt importkontrollsystem som gjelder all båtfrakt. 

På grunn av endringer i de egyptiske tollovene som gjelder båtfrakt, ble det implementert et nytt elektronisk system (pilot) i april 2021. Bruk av dette elektroniske systemet vil være obligatorisk fra juli 2021. Dette er noe eksportører av norsk sjømat til Egypt bør være kjent med.  

Advance Cargo Information (ACI) implementeres av sikkerhetsmessige årsaker og har også til hensikt å redusere behandlingstiden ved innfortolling. 

 

For mer informasjon og nyttige lenker, se våre sider om myndighetskrav Egypt.

Kontaktinfo ACI: aci.campaign@mts-egy.com