OBS - ny dato: Fra 21. mai endrer Mattilsynet rutinene for utstedelse av helsesertifikater for sjømat slik at det blir enklere og raskere både for eksportørene og Mattilsynet.

Dette er nytt:

  • De fleste sertifikater utstedes uten dagens rekvisisjon.
  • Åtte sertifikater beholder dagens rekvisisjonstrinn. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.
  • De nye rutinene gjelder for sjømat, levende krepsdyr, levende muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter som kan spises av mennesker. 

Rutinene settes i drift på kvelden 8. mai. Rekvisisjoner som er sendt inn eller behandlet før dette, vil ikke lenger være tilgjengelig. Eksportører må derfor sende inn forhåndsmelding for de sertifikatene som krever det etter rutinene er satt i drift.

Les mer informasjon på Mattilsynet sine nettsider