Det europeiske frihandelsforbund (European Free Trade Association, EFTA) signerte nylig to nye handelsavtaler med henholdsvis Tyrkia og Ecuador.

25. juni signerte EFTA en Comprehensive Economic Partnership Agreement med Ecuador, som tar sikte på å styrke det allerede sterke handelsforholdet mellom EFTA-landene og Ecuador. Avtalen dekker en lang rekke områder, blant annet SPS- og TBT-tiltak, opprinnelsesregler og handelsfasilitering, opphavsrettigheter, offentlige anskaffelser, konkurranse, handel, samt bærekraftig utvikling og samarbeid.

Samme dag signerte også EFTA-statene og Tyrkia en oppdatert og utvidet versjon av den første frihandelsavtalen mellom avtalepartene, som ble signert i 1992. Den opprinnelige avtalen inneholdt i all hovedsak kun betingelser tilknyttet toll og andre hindringer for handel, opprinnelse, beskyttelse av opphavsrett, samt betingelser som omhandlet konkurranse og offentlige anskaffelser. Den oppdaterte, nye avtalen dekker en lang rekke områder blant annet varehandel, tjenesteytelse, SPS- og TBT-tiltak, opprinnelsesregler og handelsfasilitering, samt bærekraftig utvikling og samarbeid.

Begge avtalene trer i kraft når avtalepartene har gjennomgått de nødvendige interne prosessene for ratifisering.