Nye autonome kvoter for handel med EU ble lansert i juli. Kvotene kan benyttes for råstoff ment for bearbeiding i EU og inkluderer blant annet utvalgte produkter av sild.

Med henvisning til Storbritannias uttreden av EU, og utløp av tilleggsprotokoller med Norge og Island, har EU åpnet seks nye autonome tollkvoter.  
 
De nye kvotene ble publisert 19. juli og har tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2021. Produkter som inngår i de nye kvotene, inkluderer bl.a. fryst hel, filet og lapper av sild, tilberedt sild og uer.  

  • Se vedlegg til høyre for detaljer om de nye kvotene og løpenummer. 

Autonome kvoter: Har som målsetting å sikre råstoff til EUs industri og kan benyttes for varer ment for bearbeiding i EU. Autonome kvoter stiller ikke krav om opprinnelse. Det er importør som må melde inn krav om trekk på autonome kvoter basert på godkjenning og registrering hos lokale tollmyndigheter. 

Ønsker du å sjekke status for de nye kvotene eller andre kvoter? Sjømatrådet publiserer ukentlig oversikt over tollkvoter til EU. I EU sin database kan du også finne daglig oppdatering av tollkvotene.