Mattilsynet sender jevnlig oppdaterte lister til kinesiske myndigheter. Ny liste for oversending blir tatt ut torsdag 10.oktober 2019. Alle endringer som er foretatt i Brønnøysundregisteret før dette vil bli tatt med.

For å sikre at informasjonen som legges inn er oppdatert og korrekt, ber vi hver produsent påse at informasjonen som er registrert hos det kinesiske Tolldepartementet (GACC) er i samsvar med opplysningene i MATS og i Enhetsregisteret.

Dersom virksomheten vil endre på navn, adresse, slette virksomheten vil dette oppdateres fra Brønnøysundregisteret automatisk. Når Mattilsynet tar ut ny liste vil dette fremkomme for alle virksomheter som har registrert at de ønsker produksjonsformen «Produksjon for eksport av fisk og sjømat til Kina» i MATS fra listen.

Her finner dere nyeste listen fra Tolldepartmentet i Kina (GACC) fra mai 2019.

Godkjenning for eksport til Kina er gyldig i 4 år. Godkjente sjømatprodusenter må krysse av i MATS for at de ønsker fornyelse av godkjenning ett år før godkjenningsperioden opphører. Neste liste vil bli tatt ut og sendt 1.april 2020.

For at endringene skal tas med, er det nødvendig å forta dem innen torsdag den 10.oktober. 

For mer informasjon, se Mattilsynets side «Eksport av fisk og sjømat til Kina».