Tolletaten har kommet med informasjon om nytt digitalt system som implementerer Norges sjømatråds eksportørregistreringer og dispensasjoner. Les videre for informasjon fra tolletaten.

Tirsdag 27. oktober 2020 lanseres tillatelsessystemet med en ny digital løsning for registrering av tillatelse til sjømateksport. Norges sjømatråd gir norske virksomheter godkjenning til eksport av sjømat. Den nye digitale løsningen innebærer at Tolletaten mottar eksportørregistreringer og dispensasjoner fra Norges sjømatråd. Denne informasjonen lagres så i tillatelsessystemet.

Ved deklarering av sjømateksport, kontrolleres eksporttillatelsen i inputkontrollen i TVINN ved at det gjøres et oppslag mot tillatelsessystemet.

Ved forsendelser som haster skal deklarasjonene godkjennes, selv med uavklart godkjent tillatelse for sjømateksport. For slike tilfeller skal ekspedisjons- og løpenummer med dokumentasjon sendes til etterkontroll.

Fordi det har vært noe oppstartproblematikk knyttet til implementeringen av det nye systemet, har flere opplevd utfordringer på grensen. Dersom dette er tilfelle for din bedrift, ta kontakt med oss så skal vi forsøke å hjelpe.