Fritak fra krav om frysing av norsk oppdrettslaks og regnbueørret som skal spises rå

På bakgrunn av en forskningsrapport fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), som viste at det er lite trolig at Anisakiasis-parasitten finnes i norsk oppdrettslaks, konkluderte Mattilsynet i 2015 med at det ikke lenger var nødvendig å fryse laks som skal spises rå, f.eks. brukes til sushi eller sashimi. Anisakasis-parasitten har aldri blitt påvist i norsk oppdrettslaks. Dette skyldes trolig at fisken utelukkende spiser tørrfor, som ikke inneholder noen levedyktige parasitter. Fritaket fra kravet om frysing har siden blitt utvidet til å også gjelde norsk oppdrettet regnbueørret. Det er ikke gitt fritak fra krav om frysing av andre oppdrettsarter som skal spises rå eller nesten rå.

Fritaket fra krav om frysing gjelder frem til 31. desember 2020.

Les mer på Mattilsynets sider.