Mattilsynet har endret anbefalingene for norsk oppdrettsørret brukt til sushi og sashimi.

På bakgrunn av en forskningsrapport fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), som viste at det er lite trolig at Anisakiasis-parasitten finnes i norsk oppdrettslaks, konkluderte Mattilsynet i 2015 med at det ikke lenger var nødvendig å fryse laks som som skal brukes til sushi eller sashimi. Anisakasis-parasitten har aldri blitt påvist i norsk oppdrettslaks, og dette skyldes trolig at fisken utelukkende spiser tørrfor, som ikke inneholder noen levedyktige parasitter. Denne anbefalingen har nå blitt utvidet til å også gjelde norsk oppdrettet ørret.