Nærings- og fiskeridepartementet ber om kommentarer til National Marine Fisheries Services (NMFS) forslag til regelverk for et frivillig Commerce Trusted Trader Program.

National Marine Fisheries Service (NMFS) har publisert forslag til regelverk for et frivillig Commerce Trusted Trader Program i forbindelse med gjennomføringen av Seafood Import Monitoring Program (SIMP): https://www.federalregister.gov/documents/2018/01/17/2018-00653/commerce-trusted-trader-program

Importører som velger å delta i Commerce Trusted Trader Program (CTTP) vil ifølge NMFS få mindre krav til rapportering og regnskapsplikt, og målet er at det skal bli lettere for disse å importere til USA under SIMP.

NMFS ber om kommentarer til forslaget. Fristen er 19. mars 2018, og NFD ber dere om å sende eventuelle kommentarer til dem innen fredag 16. februar 2018.

Kommentarer og spørsmål kan sendes til Marit Djønne i NFD (Marit.Djonne@nfd.dep.no).