De ti midlertidige tollkvotene til EU gikk ut 30. april 2021. 

I 2016 ble Norge og EU enige om å implementere ti midlertidige tollkvoter for sjømat med norsk opprinnelse til EU. Kvotene gjelder i all hovedsak produkter av sild, makrell og reker. De midlertidige tollkvotene har vært gjeldende fra september 2016 til april 2021, og har vært avhengige av en reforhandling for å kunne fortsette. Det er så langt ikke forhandlet fram en ny periode og de gjeldende kvotene faller derfor bort. Dette gjelder også de samme kvotene som er tatt med inn i den midlertidige avtalen mellom Norge og Storbritannia. Se vedlegg for oversikt over hvilke kvoter som nå utgår.

Norges sjømatråd oppdaterer fortløpende dersom det skulle skje noen endringer.

 

 

Visste du at Norges sjømatråd ukentlig publiserer status for tollkvoter til EU? I tillegg til kompensasjonskvoter, oppdateres også status for autonome kvoter og GATT-kvoter til EU. Ukeoversikten finner du her.