Mattilsynet ønsker å informerer om at Mattilsynet, region Stor-Oslo har besluttet å legge ned tilbudet om utstedelse av eksportattester ved Mattilsynets kontor i Oslo. 

Bakgrunn for avgjørelsen Region Stor-Oslo utsteder ca 30.000 eksportattester på fisk og sjømat årlig. I løpet av de siste årene har vi sett en stor endringen i fordelingen av attestutstedelse mellom avdeling Romerike og avdeling Oslo, Asker og Bærum. Avdeling Romerike står nå for ca 90 prosent av disse attestene. Det er både tid- og ressurskrevende å holde seg oppdatert på fagområdet for eksport. Mattilsynet bruker i dag store ressurser på å opprettholde attestutstedelse ved to avdelinger.

Når skjer dette? Fra og med 01.01.2018 vil Mattilsynet, region Stor-Oslo legge ned tilbudet om utstedelse av eksportdokumenter fra avdeling Oslo, Asker og Bærum. Da vil all attestutstedelse i regionen foregå ved avdeling Romerike, kontorsted Kløfta.

Hva betyr dette for deg som eksportør/speditør? Rent praktisk betyr det at dere må sende alle attestsøknader i skjematjenestene til Kløfta, avdeling Romerike. Attestene må hentes på Kløfta innenfor åpningstidene til Mattilsynet.  Alle henvendelser rettes til fisk.romerike@mattilsynet.no, evt tlf 22 77 83 00. Ved behov for overtid må dette søkes om før kl 12.00 virkedagen før.

Mattilsynet beklager ulempen dette vil ha for enkelte eksportører og speditører.

Kontaktinfo for utstedelse av eksportattester:
Besøksadresse: Mattilsynet, avdeling Romerike Trondheimsvegen 84 2040 Kløfta
E-post: fisk.romerike@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 83 00
Åpningstider: Mandag – fredag 08.00 – 15.45 (Sommertid, f.o.m 15. mai t.o.m 14. sept., 08.00 – 15.00)