Kina og Norge signerte i slutten av mai en protokoll som åpner for at norske virksomheter kan eksportere laks til Kina.  Sentralt i avtalen er fiskehelsekrav og listeføring.

Ingen fisk fra anlegg med mistanke eller påvisning av PD og ILA

I avtalen garanterer Mattilsynet for at det ikke eksporteres fileter, koteletter eller hel laks fra anlegg hvor det er påvist eller mistanke om ILA, SAV, PD eller Gyrodactylus.

Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå. Det betyr at de tidligere tiltakene som begrenset eksport fra fylkene Sør-Trøndelag, Nordland og Troms er opphevet.

Det er også enighet om at vi vil forhandle om ny fiskeattest med Kina. Den nåværende kan imidlertid brukes såfremt laksen ikke kommer fra anlegg med ILA, SAV, PD eller Gyrodactylus. 

Kravet må følges for å få i gang eksporten igjen. Derfor må ikke virksomheter sende fisk med PD og ILA til Kina.

Mattilsynet har laget ny egenerklæring til Kina tilpasset dagens krav. 

Lister oppdateres

Virksomhetslistene til CNCA er ikke oppdatert siden tidlig 2015. Fremdeles er det bare de som står på listen som kan eksportere til Kina. Oversikten over hvem det er finner du på CNCAs liste.

Mattilsynet jobber med å få oppdatert listene. Blant annet besvarer vi et omfattende spørreskjema og skal sende inn nye opplysninger til kinesiske myndigheter slik at listene kan oppdateres.

Oversendelsen skjer i slutten av juni og vi håper at oppdatert liste blir publisert i løpet av sommeren.

Når listene er oppdatert, starter Mattilsynet arbeidet med å få i gang igjen eksporten av andre varer til Kina som har måttet vente. Det gjelder handel med fiskemel og olje, godkjenning av nye arter og ny fiskeattest. 

Oppdaterte krav for eksport av sjømat til Kina finner du på Mattilsynets sider