Kinesiske myndigheter krever at matprodusenter som ønsker å eksportere til Kina skal forholde seg til WHO og FAO sine retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19. I den forlengelse publiserte kinesiske tollmyndigheter 11. september mer informasjon om hva som er følgene for matprodusent ved funn av COVID-19 på importert mat. Les mer om tiltakene her.