Kina har besluttet å oppheve utestengelsen av fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag med virkning fra 3. juli 2018.

Beslutningen innebærer at det fra 3. juli 2018 er tillatt å eksportere laks fra Troms, Nordland og Sør-Trøndelag til Kina. Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet om oppheving av lakse-forbud. 

Det kan nå eksporteres laks fra alle oppdrettsanlegg forutsatt at det ikke er mistanke om eller påvisning av PD eller ILA. Det generelle kravet om produsent godkjenning for eksport til Kina må også ivaretas.

Se Mattilsynet for oppdatert status om eksport av fisk og fiskevarer per juli 2018.