Japanske Ministry of Health, Labour and Welfare gjennomfører offisielt besøk til Norge 6. - 10. februar 2017.

Mattilsynet er vertskap for besøket. Utveksling av kunnskap og informasjon om eksport av norsk sjømat til Japan vil bli sentrale temaer under oppholdet.

Det er Office of Import Food Safety Inspection and Safety Division som vil representere det japanske departementet under oppholdet i Norge. Formålet med besøket er å tilveiebringe relevant informasjon til norske myndigheter og næringsaktører vedrørende veterinære og sanitære krav i Japan.

I anledning besøket har delegasjonen tilbudt seg å holde et seminar for eksportører og produsenter av sjømat som ønsker å eksportere varer til Japan. Agenda for seminaret vil omhandle gjeldende importregler i Japan relatert til mattrygghet. Det vil tilrettelegges for å komme med spørsmål og kommentarer underveis.

Seminaret vil avholdes hos Mattilsynet - Seksjon for eksport og import - 10. februar 2017 - Kl. 10:00 - 12:00

Thormøhlens Gate 49A, Bergen (merk! ny besøksadresse for Mattilsynet)

Møterom Sustainability

De som ønsker å delta må melde sin interesse innen 7. februar. Vennligst send e-post til seniorrådgiver Helen Christiansen i Mattilsynet med navn på firma og deltakere.