Samarbeid innen veterinære tjenester, tilsyn og kontroll av norsk sjømat var på programmet da iranske matmyndigheter besøkte Norge. 

3. – 6. april besøkte Iran Veterinary Organization (IVO) Norge. Gjennom et firedagers program til Oslo og Bergen fikk delegasjonen fra IVO møte med sentrale myndigheter og fagmiljøer for nærmere presentasjon og gjennomgang av produksjon, tilsyn og kontroll av norsk sjømat.

Besøket har kommet i stand som følge av samarbeidsdialog mellom Mattilsynet og iranske matmyndigheter. I tråd med arbeidet med markedsadgang til nye markeder har Sjømatrådet bistått Mattilsynet med gjennomføring av besøket.

Signering av MoU

I forbindelse med besøket ble det 3. april undertegnet en MoU mellom IVO og Mattilsynet om samarbeid innen fiskehelse og veterinære tjenester. Avtalen danner et viktig grunnlag for videre samarbeid mellom norske og iranske matmyndigheter. Vertskap for signeringen var statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet.

Markedsreise til Teheran  

22. – 26. mai 2017 organiserer Sjømatrådet en markedsreise til Teheran. I tillegg til planlagt deltakelse på Irans største matmesse, Iran Food + Hospitality, vil det bli organisert et norsk-iranske sjømatseminar hvor aktuelle temaer for økt sjømateksport og handel med Iran vil bli videre adressert.

Satser i Midtøsten

Å utvikle nye markeder for norsk sjømat er et strategisk viktig satsingsområde for Sjømatrådet. En region som de siste årene har fått økt fokus er Midtøsten. Hovedmålet for Sjømatrådet sin satsing på nye markeder er å øke konkurransekraften til sjømatnæringen ved å ta fellesinvesteringer og redusere risiko for enkeltaktører og norsk sjømat i sin helhet.

I nye markeder kartlegger og overvåker Sjømatrådet forhold som er relevante for markedsadgang til norsk sjømat, deriblant handelsavtaler, toll, barrierer/fortrinn i forhold til konkurrenter og ikke-tariffære handelshindringer. 

Les mer om hvordan Sjømatrådet jobber som døråpner i nye markeder