Koreanske Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) har innskjerpet merkekravene for import av sjømat til Sør-Korea. MFDS tillater ikke at engros- eller forbrukeremballasje har henvisninger til at produktet er uten GMO, eksempelvis merket med "Non GMO"eller tilsvarende.

I henhold til forskriften Labelling Regulation of Genetically Modified Organism and other Food er det kun seks produkter som kan bruke "Non GMO" eller tilsvarende. Dette er bønner, korn, bomull, sukker, rapsolje og alfalfa. Bakgrunnen er at disse spesifikke produktene er genmodifisert dersom annet ikke er nevnt.

Øvrige produkter kan ikke merkes på verken engros- eller forbrukeremballasje med "Non GMO" eller tilsvarende. På denne måten ønsker MFDS å ivareta forbrukerens informasjonsbehov samtidig som man unngår forvirring hos importørene.

Ved eksport fra Norge er det særskilt frossen makrell som påvirkes av bestemmelsene. MFDS har registrert at forsendelser fra Norge bruker "Non GMO" og tilsvarende på engrosemballerte esker med makrell. MFDS har i disse tilfellene bedt importøren om å fjerne merkingen fra kartongene. 

Sjømatrådet ble imformert 8. juni via koreanske importører at MFDS nå intensiverer kontrollene med merking av sjømat fra Norge. Dersom merkingen "Non GMO" eller tilsvarende ikke fjernes fra kartongene vil MFDS intensivere kontrollen ytterligere før varen frigis til importøren. Varen vil ikke frigis før merkingen fjernes.