Mulig stans av eksport til India fra 1. januar 2023

Mattilsynet har mottatt beskjed gjennom WTO at India krever nytt sertifikat for varegruppene sjømat, melk og meieriprodukter samt svin og svineprodukter fra 1 januar 2023.

I det nye sertifikatet krever India at Mattilsynet bekrefter at varene er produsert i henhold til indisk lovverk. India vil også innføre nytt listeføringsregime fra 1. februar 2023.

Mattilsynet vil fremdeles kunne utstede det nåværende sertifikatet, men det er uklart om sertifikatet blir akseptert av indiske myndigheter etter 1. januar.

Utstedelse av nåværende sertifikat etter 1. januar skjer på eksportørs eget ansvar. Mattilsynet anbefaler at bruk av nåværende sertifikat gjøres i tett dialog med importør i India for å unngå at varene blir stoppet.