Fisk fra fiskerier ment for import til USA må fra 1. januar 2023 være godkjent av amerikanske myndigheter. De nye importreglene følger av Marine Mammal Protection Act (MMPA), som blant annet har som målsetting å minimere bifangst av sjøpattedyr. Det er norske myndigheter som følger opp og søker om godkjenning av norske fiskerier.

Informasjon om hvilke krav som gjelder for eksport til USA og informasjon om MMPA finner du under Myndighetskrav for USA