Fra 1. desember 2021 kan næringslivet ta i bruk frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia. 

I sommer ble Norge og Storbritannia enige om en frihandelsavtale. Nå kan avtalen tas i bruk. Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømatnæring. Frihandelsavtalen sikrer videreføring av alle tollpreferanser for sjømat som Norge hadde før Storbritannia forlot EU. I tillegg innebærer avtalen forbedringer for enkelte, viktige produkter. 

  • Les hele pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her

At avtalen nå kan tas i bruk innebærer for sjømatnæringen at nedtrapping av tollsatser som følger av avtalen vil starte i år. I tillegg vil en rekke varer få preferansetoll og nulltoll fra i dag, 1. desember 2021. Du kan lese mer om toll og kvoter til Storbritannia her. Det er også for enkelte varer, gitt norsk opprinnelse, blitt tilgjengeliggjort kvoter ut året. Se vedlegg.