Tolletaten har sendt ut et høringsforslag til nye oppdelinger i tolltariffen som skal gjelde fra 1. januar 2021. Høringsfristen er 12. august 2020.

Dersom norske sjømateksportører har høringsinnspill eller ønsker endringer i varenumre i tolltariffen for 2021, som Sjømatrådet skal fremme, sendes dette til Sjømatrådet ved ems@seafood.no innen 20. juni 2020.

For mer informasjon se her.