Løsningen med forhåndsmelding for å eksportere laksefisk til Kina utgår og erstattes med en automatisk kontroll når eksportør søker om sertifikat.

Mattilsynet melder om at forhåndsmeldingen fjernes fra og med 27. mai 2021. Løsningen blir erstattet med en automatisk kontroll når eksportør søker om sertifikat. Eksportørene må derfor legge inn opplysninger om lokalitet og dato for slakting når de søker om sertifikat. Informasjon om lokalitet, må eksportøren få fra produsenten.

I skjematjenesten vil de nye opplysningene sjekkes opp mot Mattilsynets sykdomsdatabase for å validere om fisken kan eksporteres til Kina.

I forbindelse med denne endringen arrangerer Mattilsynet et webinar for eksportører den 20. mai kl. 13.00. Les mer om webinaret og endringen på Mattilsynet sine sider.