Egyptiske tollmyndigheter har implementert et nytt importkontrollsystem for all båtfrakt.

På grunn av endringer i de egyptiske tollovene som gjelder båtfrakt, har det blitt implementert et nytt elektronisk system. Systemet ble først introdusert som pilot fra 1. april og deretter obligatorisk fra 1. oktober 2021. Importkontrollsystemet ligner ICS (Import Control System) som vi kjenner gjennom WCO (World Customs Organization).  

Informasjon om hvilke krav som gjelder for eksport med båtfrakt til Egypt finner du under Myndighetskrav for Egypt.