Som følge av at Storbritannia gikk ut av EU i fjor, ble det skissert tre faser for implementering av tredjelandskontoll ved den britiske grensen fra januar 2021. 

Første fase gjaldt fra 1. januar 2021 og omfatter sjekk på grensen av all levende sjømat. Nå har britiske myndigheter varslet at tidspunktene for de resterende to fasene er blitt forskjøvet med seks måneder. Dette er for å hensynta en enklere overgang for alle virksomheter det måtte angå – inkludert norske sjømateksportører. De nye tidspunktene er som følger:

  • Fase 1: Fra 1. januar 2021 skal all levende sjømat sjekkes på grensen.
  • Fase 2: Fra 1. oktober 2021 (tidligere 1. april 2021) skal all eksportert sjømat følges av et helsesertifikat og sjekkes veterinært hos mottaker.
  • Fase 3: Fra 1. januar 2022 (tidligere 1. juli 2021) vil det bli innført en full tredjelandssjekk ved grensestasjonen.

Dette vil være med på å gjøre overgangen enklere og gi virksomheter lengre tid til å forberede seg på en ny eksportrutine til Storbritannia.

Les offentlig uttalelse om endringen av fasene her.

 

Norges sjømatråd oppdaterer fortløpende om det skulle komme mer informasjon.