Tolletaten opplyser om at det fra og med 1.mai 2020 vil det være krav om å fylle ut rubrikk nummer 36 og 44 i utførselsdeklarasjoner i TVINN.

Endringen vil komme i tollforskriftens § 4-23-1 «Opplysninger i deklarasjon mv. ved utførsel», og medfører at man må markere for opprinnelse i utførselsdeklarasjoner.

Grunnen til det nye kravet er ønsket om å bedre kunne se utnyttelsesgraden av Norges frihandelsavtaler. Det nye kravet vil i tillegg gjøre det enklere å identifisere hvilken sending et opprinnelsesbevis hører til, dersom mottakerlandet ber om verifisering av opprinnelsen.

For mer om hva som skal fylles ut, og hvordan, se saken her på Tolletatens nettsider.