Kinesiske myndigheter stiller nye krav til listeføring av hele produksjonskjeden. Det betyr at alle som ønsker å være listeført i Kina må registrere seg på nytt innen 8. januar 2021.

Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav for helsesertifikat og listeføring ved eksport, du kan lese om de nye kravene her

Nå varsler Mattilsynet at hele produksjonskjeden må listeføres innen 8. januar 2021. 

Hvem skal registrere seg?

Følgende må registrere seg innen 8. januar 2021:

  • Alle som er listeført i dag må registrere seg på nytt.
    NB! De som er listeført i dag, regnes som listeført frem til ny liste offentliggjøres i Kina. Det vil si at de kan fortsette å produsere for eksport frem til ny liste er offentliggjort. Dersom de har ikke registrert seg på nytt hos Mattilsynet innen 8. januar, vil de ikke lenger være listeført når ny liste offentliggjøres i Kina.
  • Slakteri, fryse- og fabrikkfartøy, slaktebåter og bløggebåter som ønsker å produsere til Kina og som ikke er listeført fra før.
  • Fartøy som leverer skjell til mottak og som ikke eies av mottakene.
  • Reefer vessels og frittstående kjøle- og fryselager som ikke rakk fristen for registrering 17. desember.
  • Andre relevante fartøy i produksjonskjeden som ikke allerede er nevnt.

Unntaket fra dette er oppdrettslokaliteter, brønnbåter som frakter levende laks fra oppdrettsanlegget og containerskip. Det understrekes at dette heller ikke gjelder eksportører/rene salgsvirksomheter. For eksportører er det selvregistreringen som gjelder og her er det ingen endringer. Vi oppfordrer likevel eksportører/salgsvirksomheter til å orientere seg om at aktuelle underleverandører eller samarbeidspartnere som må registreres på nytt, faktisk er eller blir registrert før fristen.

Aktørene som registrerte seg 17.12.2020 (mellom kl 00:00 til 23:59) trenger ikke å registrere seg på nytt. Fiskebåter (primærprodusenter) og føringsfartøy er blitt registrert av Salgslagene og Fiskeridirektoratet, med bistand fra Mattilsynet. Trenger heller ikke å registrere seg.

Se Mattilsynet sine sider for detaljer rundt registeringen. Norges sjømatråd vil komme med fortløpende oppdateringer.