Mattilsynet, med bistand fra Sjømatrådet er i gang med å oppdatere virksomhetslisten til Kina.

For å sikre at informasjonen som legges inn er oppdatert og korrekt, ber vi hver produsent påse at informasjonen som er registrert hos CNCA er i samsvar med opplysningene i Enhetsregistret. Dersom virksomheten vil endre på navn, adresse, slette virksomheten fra listen eller fornye registreringen ber vi dere om å registrere nytt skjema i MATS.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med Silje Gjerp Solstad (sgs@seafood.no), tlf.: +47 458 75 519

Lenke til Mattilsynets side om «Eksport av fisk og sjømat til Kina» finner du her.