I juni 2016 vedtok Storbritannia å forlate EU. Siden da har det vært forhandlinger om forholdet mellom EU og Storbritannia, og forholdet mellom Norge og Storbritannia.

Midlertidig avtale

Fra 1. januar 2021 er Storbritannia offisielt et tredjeland utenfor EU. Forhandlinger om en fremtidig frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia pågår fortsatt per 26. mars 2021. Fordi forhandlingene ikke ble ferdige innen nyttår 2020, har Norge og Storbritannia blitt enige om en midlertidig avtale (broavtale) som trådte i kraft 1. januar 2021.

Den midlertidige avtalen mellom Norge og Storbritannia er i stor grad lik «no deal»-avtalen som ble fremforhandlet i 2019. Den nye overgangsavtalen omhandler kun toll, og regler som gjelder kvalitet og veterinære standarder er ikke inkludert. Fra 1. januar 2021 er det innført krav om forhåndsvarsling av all eksport til Storbritannia. Dette kan endres på sikt dersom Norge og Storbritannia blir enige om en sikkerhetsavtale hvor forhåndsvarsling ikke vil være nødvendig.

På det veterinære området er Norge harmonisert med EU gjennom EØS-avtalen. Fordi Storbritannia nå er et tredjeland, omfattes Norge av Storbritannias implementering av tredjelandskontroll.

Les om helsesertifikat og grensekontroll til Storbritannia her.

Når det gjelder tollnedsettelser og tollfrie kvoter, vil det aller meste være likt dagens regime. Tollkvotene vil imidlertid være nedskalert til Storbritannias estimerte andel av handelen.

Les om Storbritannias tolltariff her.

Det er viktig å merke seg at det kan bli endringer – blant annet i tollprosedyrer innad i Storbritannia. Kapasitetsutfordringer kan føre til forsinkelser på grensene både i Storbritannia, men også i land som Frankrike, Nederland og Belgia. Fordi vi ikke vet hvordan den endelige avtalen mellom Norge og Storbritannia vil se ut, kan det også skje endringer som angår tollsatser, tollkvoter og veterinære forhold.