Bransjeorganisasjoner på norsk og russisk side har i samarbeid med Mattilsynet implementert et system hvor spesifikke bransjeretningslinjer legges til grunn for import til unionen.

Aktuelle slakterier som har adgang til unionen er anmodet om å undertegne en egenerklæring som bekreftelse for at bransjeretningslinjer blir fulgt. Egenerklæringen er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sunnhetssertifikat ved eksport av laks og/eller ørret til unionen. Mattilsynet vil derfor i sin prosedyre kontrollere at egenerklæringen er levert av slakteriet, og mottatt og registrert av Sjømatrådet.

For å lette saksgangen for både slakteriene og offentlig myndighet, vil en liste over virksomheter som har levert egenerklæring publiseres og oppdateres på denne siden.

«Egenerklæring Tollunionen» er mottatt fra følgende slakterier:

Arnøy Laks Slakteri AS T-107
Austevoll Laksepakkeri AS H-72
Cermaq Alsvåg AS N-136
Cermaq Norway AS avd. Hammerfest F-430
Cermaq Norway AS avd. Skutvik N-855
E. Kristoffersen & Sønner AS N-234
Ellingsen Seafood AS N-742
Emilsen Fisk AS NT-167
Espevær Laks AS H-220
Fiskekroken AS N-950
Fjordlaks Aqua AS M-303
Flakstadvåg Laks AS T-380
Grieg Seafood Finnmark AS F-480
Kirkenes Processing AS F-55
Kråkøy Slakteri AS ST-106
Lerøy Aurora T-126
Lerøy Midt ST-337
Marine Harvest Norway AS, Eggesbønes M-394
Marine Harvest Norway AS, Region North, Herøy N-115
Marine Harvest Norway AS, Ulvan ST-400
Martin E. Birknes Eftf. AS SF-364
Nils Williksen AS NT-166
Nordlaks Produkter AS N-169
SalMar Processing AS ST-423
Sekkingstad AS H-112
Sjøtroll Havbruk AS, avd. Brandasund H-107
Slakteriet AS SF-222
Slakteriet Brekke AS SF-371
Sotra Fiskeindustri AS H-