Egyptiske tollmyndigheter har implementert et nytt importkontrollsystem for all båtfrakt. Dette er noe eksportører av norsk sjømat til Egypt bør være kjent med. 

På grunn av endringer i de egyptiske tollovene som gjelder båtfrakt, ble det implementert et nytt elektronisk system (pilot) i april 2021. Bruk av dette elektroniske systemet vil være obligatorisk fra juli 2021. Systemet ligner ICS (Import Control System) som vi kjenner gjennom WCO (World Customs Organization). 

Advance Cargo Information (ACI) er et nytt tollsystem i Egypt som krever fraktdata og dokumenter minst 48 timer før frakten forlater eksportlandet. Eksempelvis må mengden som oppgis i proformafakturaen og den endelige fakturaen samsvare for at systemet kan godkjenne. ACI implementeres av sikkerhetsmessige årsaker og har også til hensikt å redusere behandlingstiden ved innfortolling.  

 

Se vedlegg for mer informasjon eller kontakt egyptiske tollmyndigheter om det nye systemet: aci.campaign@mts-egy.com