Det foreligger en frihandelsavtale mellom Egypt og Norge. Frihandelsavtalen er inngått mellom Egypt og EFTA (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) og trådte i kraft den 1.august 2007. Frihandelsavtalen er omfattende og inkluderer fisk og andre marine produkter. 

For mer om frihandelsavtalen, se regjeringen.no

Se EFTAs nettsider for mer informasjon om frihandelsavtalen, samt avtaletekst og andre relevante dokumenter. 

For mer informasjon om eksport av fisk og sjømat til land utenfor EU/EØS, se Mattilsynets nettsider.