Det foreligger en frihandelsavtale mellom samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (Gulf Cooperation Council – GCC) og EFTA. GCC består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Frihandelsavtalen mellom GCC og EFTA trådte i kraft den 1.juli 2014 og inkluderer fisk og marine produkter. Til tross for at avtalen har vært gjeldende siden 2014, er den ikke fullstendig implementert i GCC-landene og det ilegges toll på varer importert fra EFTA-landene. EFTA og GCC har igangsatt en prosess for å sikre at avtalen snarest blir gjennomført og håndhevet i GCC.

For mer informasjon om frihandelsavtalen, se regjeringen.no

Se EFTAs nettsider om GCC og frihandelsavtalen med vedlegg. 

For mer informasjon om eksport av fisk og sjømat, samt andre relevante eksportdokumenter til land utenfor EU/EØS, se Mattilsynets nettsider