Allerede godkjente virksomheter for Kina kan nå få tilgang til sin brukerkonto i det kinesiske registreringssystemet Single Window.  

Kinesiske myndigheter har laget konto i Single Window for virksomheter som er godkjent for eksport til Kina. Fra og med mandag 4. april kan disse virksomhetene be om brukernavn og passord fra vår innsiktsdesk.  

Kinesiske myndigheter har opprettet brukernavn og passord for hver virksomhet og overført informasjon om blant annet navn, adresse, godkjenningsnummer og hvilke HS-koder virksomheten kan eksportere til Kina.  

Hvordan få tilgang?

  1. Send e-post til insight@seafood.no  
  2. Merk e-posten med «Kina – tilgang godkjent virksomhet (godkjenningsnummer)».

Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering.  

Når dere har fått tilgang

Virksomhetene må selv påse at informasjonen lagt inn av kinesiske myndigheter stemmer overens med informasjon tidligere oversendt til kinesiske myndigheter. Tidligere oversendt liste finner dere under vedlegg.  

Les mer om hva virksomheten må sjekke ved innlogging i Single Window hos Mattilsynet

Kontroll og tilbakemelding på registrering    

Når din virksomhet har gått gjennom informasjonen lagt inn av kinesiske myndigheter i Single Window, er det viktig at Sjømatrådet får en tilbakemelding på dette. Sjømatrådet lager en oversikt over eventuelle feil og Mattilsynet vurderer om oversikten skal sendes samlet til kinesiske myndigheter. 

Dette skal både gjøres dersom informasjonen er korrekt eller feil innen 20. mai.