Mange bedrifter har nå fått godkjente regodkjenningssøknader. Alle godkjente bedrifter må dermed sende inn endringssøknad i Single Window. Bedrifter som enda ikke er blitt godkjent må jevnlig følge med på status for søknaden. 

*Endringssøknaden vil være mer omfattende og tidskrevende, vi ber derfor virksomhetene om å ta seg god tid, og lese brukerveiledningen nøye  

Brukerveiledningen oppdateres jevnlig, anbefaler å åpne den siste versjonen her hver gang den skal benyttes

nettside: https://cifer.singlewindow.cn/

Som en del av regodkjenningsprosessen i Kina, må bedriftene sende inn endringssøknad, «Application for modification», etter at kinesiske myndigheter har godkjent regodkjenningen i Single Window. Dette er fordi det mangler obligatoriske opplysninger om virksomheten inne i Single Window.

Det er viktig å jevnlig sjekke status på endringssøknaden da den ofte sendes i retur for korrigering. 

Hvordan finne status for egen søknad i Single Window står i brukerveiledningen som ligger vedlagt i sidebar.

Sjømatrådet har laget en brukerveileder for hvordan virksomheten sender inn en endringssøknad ("endringssøknad brukerveiledning"). Vi understreker at det er svært viktig at dere følger denne brukerveiledningen nøye.

Frist for å ha fått godkjent endringssøknad er 30. juni 2023.

Av tidligere erfaring bruker GACC svært lang tid på å behandle søknadene, og de finner en hel del feil som må rettes opp i, opptil flere ganger. Dette betyr at bedriftene burde sende inn endringssøknad så snart som mulig etter at regodkjenningssøknaden er godkjent. 

Det er ikke mulig å sende inn endringssøknad dersom virksomheten har andre utestående søknader i Single Window som er under behandling. Det betyr at regodkjenningen må være godkjent før virksomheten kan søke om endring.