Alle virksomheter har nå fått godkjente regodkjenningssøknader, og må dermed sende inn endringssøknad i Single Window. 

*Endringssøknaden vil være mer omfattende og tidskrevende, vi ber derfor virksomhetene om å ta seg god tid, og lese brukerveiledningen nøye  

Brukerveiledningen oppdateres jevnlig, anbefaler å åpne den siste versjonen her hver gang den skal benyttes

nettside: https://cifer.singlewindow.cn/

Som en del av regodkjenningsprosessen i Kina, må bedriftene sende inn endringssøknad, «Application for modification», etter at kinesiske myndigheter har godkjent regodkjenningen i Single Window. Dette er fordi det mangler obligatoriske opplysninger om virksomheten inne i Single Window.

Det er viktig å jevnlig sjekke status på endringssøknaden da den ofte sendes i retur for korrigering. 

Hvordan finne status for egen søknad i Single Window står i brukerveiledningen som ligger vedlagt i sidebar.

Sjømatrådet har laget en brukerveileder for hvordan virksomheten sender inn en endringssøknad ("endringssøknad brukerveiledning"). Vi understreker at det er svært viktig at dere følger denne brukerveiledningen nøye.

Frist for å ha fått godkjent endringssøknad er 30. juni 2023.

Av tidligere erfaring bruker GACC svært lang tid på å behandle søknadene, og de finner en hel del feil som må rettes opp i, opptil flere ganger.