Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer kan importeres til Kina. 

Hvordan registrere seg for godkjenning?

For å registrere en virksomhet, må det fylles ut et skjema i MATS (Mattilsynets skjematjeneste). Utfyllende informasjon om dette finnes i Veiledning - Registrering til Kina i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige. Mattilsynet oversender listene jevnlig.

For registrering av eksportører, se denne siden.  

Er virksomheten min godkjent?

Listen over norske virksomheter som per dags dato er godkjent av kinesiske myndigheter finner du her. Denne listen ble oppdatert 24.september 2021.

Når produsentene er godkjent, blir det publisert på websiden til General Administration of Customs, P. R. China

Godkjenning for eksport til Kina er i utgangspunktet gyldig i fire år. Godkjente sjømatprodusenter må søke om fornyelse av godkjenning ett år før godkjenningsperioden opphører.

Dersom virksomheten vil endre på navn, adresse, slette virksomheten fra listen eller fornye registeringen osv. må nytt skjema registreres i MATS.

Det er opp til hver enkelt produsent å påse at informasjonen som er registrert hos CNCA er i samsvar med opplysningene i Enhetsregisteret, og at søknad om fornyelse sendes inn til riktig tid. Dersom søknad om fornyelse ikke sendes i rett tid, vil godkjenningen bli annullert i henhold til artikkel 10 i regulering nr. 145.

Hvorfor registrering?

Krav om registrering er hjemlet i Kinas lov om mattrygghet av 1. juni 2009, Regulering nr. 145 og Meddelelse nr. 73.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet, kontakt Norges Sjømatråd: insight@seafood.no

Andre spørsmål knyttet til eksport til Kina kan rettes til Mattilsynets seksjon for eksport og import.