Skjemat under skal fylles ut av produsenten som ønsker å eksportere sine produkter til Sør-Korea.

Dette gjelder produkter av fisk og sjømat til humant konsum, inklusivt villfanget fisk og andre sjømatprodukter, produkter fra akvakultur, fiskeolje/mel til humant konsum, restråstoff osv.

Det er ikke behov for å notere type produkter kun virksomhetens godkjeningsnummer, navn, adresse og type kvalitetsstyringssystem.

Forrige frist for registrering var 6. august 2021. Registreringer sendt inn etter dette vil bli oversendt til Mattilsynet for videre håndtering. Mattilsynet har oppgitt at de vil sende over nye lister når de ser behov for endringer og oppdateringer. Det er ikke satt en fast frekvens per dags dato.

Fill out my online form.