Det stilles egne krav til merking av importerte matvarer til India.

Ved import av matvarer til India er det egne krav til varemerking. Det er Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), som er ansvarlig for å følge opp merking av matvarer. 

Merking av importerte varer skal som et utgangspunkt inkludere varenavn, liste over ingredienser, næringsinnhold, mengde, varenummer og tilsetningsstoffer. Videre skal produksjonsdato og best før-dato inkluderes. 

Vegetarvennlig 

For å tydeliggjøre om produktet er vegetarvennlig eller ikke, stilles det krav om at vegetarvennlig mat merkes med grønt merke, mens mat som ikke er vegetarvennlig merkes med tilsvarende rødt merke.


Bestemmelse om fargekoder knytter seg til om produktet er vegetarvennlig eller ikke. Vegetarvennlig mat skal merkes med grønt merke, mens mat som ikke er vegetarvennlig merkes med tilsvarende rødt merke. 

For importerte varer er det også bestemmelser om at informasjon om opprinnelsesland og importør inkluderes i merkingen, herunder importørs registreringsnummer og FSSAI-logo.

FSSAI-logo kan enten trykkes i sort eller rødt. Merkingen skal være på engelsk eller Hindi og som et utgangspunkt være endelig før tollklarering.

Ulike produkter 

Da det kan forekomme ulike krav til varemerking, er anbefalingen at eksportører avklarer gjeldende forhold for sin produkter med importør.

Egen sunnhetsattest 

For eksport av fisk og fiskevarer til India er det også en egen sunnhetsattest.

Kilde: Food Safety and Standards Act (2006) og Food Safety and Standards (packaging and labelling) Regulation (2011).