Frihandelsavtaler

Her finner du informasjon om Norges frihandelsavtaler og pågående forhandlinger.  

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Monica Sundfær

Rådgiver, markedsadgang