Selv om Storbritannia nå har gått ut av EU, tilsvarer den nye tolltariffen stort sett den vi kjenner fra EU.

Storbritannia har publisert sin tolltariff gjeldende fra 2021, som i stor grad speiler EUs tollsatser i dag. Med den midlertidige avtalen som foreligger mellom Norge og Storbritannia vil alle etablerte tollpreferanser, inkludert opprinnelsesregler (preferansetoll), videreføres. De tollfrie kvotene på sjømat vil i stor grad være de samme. Det kan derimot skje endringer i regelverket for varer med restriksjoner.

hjemmesidene til britiske myndigheter er det er mulig å slå opp på bestemte varenumre og markeder for å finne riktige tollsatser. Norges sjømatråd har sammenfattet tollpreferansene og tredjelandstoll for de største varekategoriene for sjømateksport til Storbritannia. Oversikt over tollsatser til Storbritannia for utvalgte produktkategorier finner du her

Britiske myndigheter har nå systematisert en oppdatering i sanntid på gjenværende tonn av de ulike tollkvotene som finnes ved import til Storbritannia. Kvotenumrene er lik de vi kjenner fra EU/TARIC, men de to første sifrene er endret fra 09 til 05. Oppdateringene finnes inn under import-fanen for hvert varenummer i den britiske tolltariffen. Sammenfatning av norske tollkvoter til Storbritannia fra Broavtalen finner du her.

Det er viktig å understreke at innholdet i den endelige frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia fortsatt er uavklart. Norges sjømatråd vil derfor oppdatere fortløpende.