Selv om Storbritannia nå har gått ut av EU, tilsvarer den nye tolltariffen stort sett den vi kjenner fra EU.

Storbritannia har publisert sin tolltariff gjeldende fra 2021, som i stor grad speiler EUs tollsatser i dag. Med den midlertidige avtalen som foreligger mellom Norge og Storbritannia vil alle etablerte tollpreferanser, inkludert opprinnelsesregler (preferansetoll), videreføres. De tollfrie kvotene på sjømat vil i stor grad være de samme. Det kan derimot skje endringer i regelverket for varer med restriksjoner.

Norges sjømatråd har sammenfattet tollpreferansene og tredjelandstoll for de største varekategoriene for sjømateksport til Storbritannia. Oversikt over tollsatser til Storbritannia for utvalgte produktkategorier finner du her.

Det er viktig å understreke at innholdet i den endelige frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia fortsatt er uavklart. Norges sjømatråd vil derfor oppdatere fortløpende.