Preferensielle opprinnelsesregler gjelder for handel mellom land der det finnes en frihandelsavtale.

Opprinnelsesreglene er en del av alle frihandelsavtaler som Norge eller EFTA har inngått og varierer noe fra avtale til avtale.

En vare er et opprinnelsesprodukt hvis det enten er fremstilt i sin helhet eller er tilstrekkelig bearbeidet/foredlet i det aktuelle avtaleområdet. Reglene bestemmer også hvor mye materialer fra et tredjeland det er lov til å bruke i produksjonen av en vare som skal eksporteres tollfritt eller med nedsatt toll. I tillegg stiller opprinnelsesreglene blant annet krav om forsendelsesrutiner, dokumentasjon og regler om tilbakebetaling av toll.

Hvis varen har rett til preferansetollbehandling, innebærer dette tollfrihet eller tollnedsettelse.

Opprinnelsesreglene finnes normalt i Protokoll B eller Vedlegg I i den aktuelle frihandelsavtalen.