Norge er i forhandlinger med flere land om handelsavtaler.

MERCOSUR

Les mer om forhandlingene med MERCOSUR på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

Indonesia

Les mer om forhandlingene med Indonesia på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

India

Les mer om forhandlingene med India på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

Malaysia

Les mer om forhandlingene med Malaysia på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

Vietnam

Les mer om forhandlingene med Vietnam på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

Kina

Les mer om forhandlingene med Kina på Regjeringen.no.

Russland, Kasakhstan og Hviterussland

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om forhandlingene med Russland, Hviterussland og Kasakhstan på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

Algerie

Det er opphold i forhandlingene.

Les mer om forhandlingene med Algerie på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.

Thailand

Forhandlingene er stilt i bero.

Les mer om forhandlingene med Thailan på Regjeringen.no eller EFTAs nettsider.