Gjennom frihandelsavtalen fjernes eller reduseres tollsatsene på visse betingelser.

Norge har inngått 29 bilaterale frihandelsavtaler med 41 land. Av disse er 27 fremforhandlet gjennom EFTA. I avtalene finnes blant annet informasjon om opprinnelsesregler, hvilke varer som ikke har toll, plan for reduksjon av toll og eventuelle varer som er unntatt i avtalen. 

Målet med avtalene er å stimulere til økt frihandel og økonomisk samarbeid mellom avtalepartene, og samtidig forhindre at EFTAs eksportbedrifter har dårligere konurransebetingelser enn eksportører fra andre land. Vær oppmerksom på at de ulike avtalene kan ha forskjellige regler.

Sjekkliste:

  • Finnes det en frihandelsavtale som jeg kan benytte?
  • Er varen omfattet av avtalen?
  • Har varen opprinnelse i henhold til reglene i avtalen?

Opprinnelsesbevis må utstedes dersom fisken har opprinnelsesstatus. Hovedregel er at varen skal sendes direkte mellom avtalepartene. Ved transitt/tollager skal varen være under tollvesenets kontroll. Krav om preferansetollbehandling må settes frem av importøren (deklaranten) ved tollbehandlingen.