Norge har en rekke frihandelsavtaler. Størsteparten av avtalene er fremforhandlet gjennom EFTA-samarbeidet. 

Frihandelsavtaler 

   
Albania Makedonia 
Bosnia-Hercegovina Marokko
Canada Mexico
Chile Montenegro
Colombia Palestina
Mellom-Amerika  Peru
Egypt Serbia
Filippinene Singapore
Georgia Sør-Korea
Gulf Cooperation Council (GCC)               Den sørafrikanske tollunion (SACU)
Hongkong Tunisia
Israel Tyrkia
Jordan Ukraina
Libanon  

 

EFTA-konvensjonen

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) ble etablert i 1960. EFTA-konvensjonen regulerer handelen mellom medlemstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. EFTA-statene har av markeds- og ressurshensyn valgt å gå sammen om å fremforhandle handelsavtaler med tredjeland. Per 2018 har EFTA-statene inngått 28 frihandelsavtaler med 39 land.

EØS-avtalen

EU er det viktigste markedet for norsk sjømat. Gjennom EØS-avtalen får Norge sammen med EFTA-landene Island og Liechtenstein tilgang til det indre markedet. Handel med sjømat er samtidig ikke del av EØS-avtalens hoveddel. Handel med fisk til EU reguleres gjennom frihandelsavtalen av 1973 og EØS-avtalens protokoll 9. I tillegg har Norge en rekke tollfrie kvoter som er fremforhandlet som følge av utvidelse av EU.

Bilaterale handelsavtaler

Norge har inngått bilaterale handelsavtaler med Grønland og Færøyene. Disse avtalene er ikke fremforhandlet gjennom EFTA-samarbeidet.

Samarbeidserklæringer

Mauritius               Mongolia       Nigeria
MERCOSUR          Myanmar             Pakistan

Kilder: Regjeringen.no og EFTA.int.