Vår sjømatutsending i USA presenterer den siste utviklingen i landet i markedet.