Vår sjømatutsending i Tyskland og Polen presenterer den siste utviklingen i markedet.