Vår sjømatutsending i Sverige presenterer den siste uviklingen i landet i lys av koronasituasjonen i markedet.