Vår sjømatutsending i Storbritannia presenterer den siste utviklingen i markedet.